Skip to main content

۳.۵ میلیون کودک از دسترسی به آموزش محروم‌اند

مکتب

سال تعلیمی در مناطق سردسیر درحالی آغاز شد که هنوزهم ۳،۵ میلیون کودک از دسترسی به آموزش محرومند.

محمداشرف غنی، رییسجمهور کشور در مراسم افتتاح سال تعلیمی ۱۳۹۷ خورشیدی، مناطق ناامن را محور توجه جدی معارف خواند

محمداشرف غنی، رییسجمهور کشور در مراسم آغاز سال نو تعلیمی در مناطق سردسیر، با آنکه کیفیت آموزش را پایین خواند، در عین‌حال اذعان کرد که نصف مکاتب در کشور، ساختمان ندارد.

رییسجمهور بار دیگر بر تهیه مسکن معلمین و اعلام 18000 بست دیگر، معلمی در سال جاری خبر داد و بر مبارزه با فساد در نظام معارف تاکید کرد.

او گفت: "بزرگترین شرم برای ما گزارش فساد گسترده در داخل و خارج کشور بود. دزدی از کودک و معلم قابل‌قبول نیست."

اشرف غنی از ساخت شش‌هزار مکتب در دو سال آینده، با هزینه 200 میلیون افغانی خبر و فرمان توزیع زمین برای ساختن مکاتبی را داد که تا هنوز ساختمان ندارد.

آقای غنی افزود:"به اداره‌های مستقل ارگان‌های محل و اراضی، والیان، شاروالان و ولسوال‌ها هدایت می‌دهم که ظرف شش‌هفته برای تمام مکاتبی‌که زمین ندارد، زمین بدهند. این اولویت ما است و فزرندان ما نباید بگویند که مکتب نداریم."

در همین‌حال، محمدابراهیم شینواری، سرپرست وزارت معارف از اصلاح  نصاب تعلیمی خبر داد.

شنواری گفت: " 7 کتاب صنف اول تا سوم به 3 کتاب با محتوای بیشتر کاسته شد، از صنف چهار تا شش از 14 کتاب به 6 کتاب کم شد و از 7 تا 12 از 17 کتاب به 7 کتاب کاهش یافت."

سرپرست وزارت معارف، از تهیه استراتژی‌ای خبر می‌دهد که بر اساس آن، مبارزه جدی با فساد صورت خواهد گرفت. شینواری از فعال‌شدن دوباره، 115 مکتب در سال گذشته خبر می‌دهد و گفت که درسال جاری، 50 درصد مکاتب مسدود، بازگشایی خواهد شد.

به گفته‌ی او: "115 مکتب مسدود درسال گذشته به کمک مردم و علما گشوده شد. مطمئنیم که از مکاتب باقی‌مانده، پنجاه درصد آن بازگشایی خواهد شد؛ زیرا ذهنیت مردم برای پذیرش آن آماده است."

به گفته مقام‌های حکومت، حمایت مردم از معارف درحدی است که در سال گذشته، یک‌و‌نیم میلیارد افغانی پول نقد و یک‌هزار و 330 جریب زمین کمک کرده‌اند و نهادهای مدنی تعهد کرده‌اند که در سال جاری، با برگزاری نشست‌هایی در 28 ولایت و گفت‌وگوی ملی در 7 ولایت، مردم را تشویق خواهند کرد تا فرزندان‌شان را به مکتب بفرستند.

نظیفه رحمتی – رادیو شیبه - کابل