Skip to main content

امتحانات کانکور ۵ ولایت از نهم حمل آغاز می‌شود

کانکور

۹ حمل آغاز رسمی امتحانات کانکور سال ۱۳۹۶ بر ۱۳۹۷ است که در ابتدا از ولایات غور، نیمروز، لوگر، بادغیس و پنجشیر اخذ می گردد و متعاقباً در ماه سرطان از کابل اخذ خواهد شد.

وزارت تحصیلات عالی از برگزاری این امتحانات با شفافیت تمام و جلوگیری از مداخله زورمندان خبر می دهد.

بیش از ۲۰۰ هزار فارغ صنف دوازده، داوطلب امتحان کانکور سال جاری است که ازین میان ۶۲۶۶۲ تن آن به موسسات تحصیلات عالی و ۵۳۷۷۰ تن آن در انستیتیوت های مسلکی و دارالعلوم های مرکز و ولایات جذب خواهند شد.

نجیب الله خواجه عمری وزیر تحصیلات عالی با تاکید بر شفافیت در امتحان کانکور می گوید که جلو کوچکترین مداخله دراین روند گرفته خواهد شد.

آقای خواجه عمری گفت: "به مردم افغانستان با جدیت تمام اطمینان می دهم که امتحان کانکور سال جاری در هماهنگی خوب با پوهنتون های ولایات، ادارات محلی و نهادهای امنیتی برگزار می شود، وزارت تحصیلات عالی با قاطعیت تمام ازین پروسه ملی نظارت کرده و به کوچکترین برخورد غیر مسئولانه در هیچ حوزه ای اجازه نخواهد داد."

خواجه عمری وزیر تحصیلات عالی از امتیاز ویژه برای دختران در امتحان کانکور سال جاری خبر می دهد.

وزیر تحصیلات عالی گفت: "وزارت تحصیلات عالی به منظور گسترش سترسی دختران به تحصیلات عالی ۶۸۵۰ سیت را در رشته های دارای اولویت برای دواطلبان قشر اناث در امتحان کانکور اختصاص داده است."

از سویی هم، جوانان متقاضی کانکور می گویند که اگر وعده های وزیر تحصیلات عالی جامه ی عمل بپوشد آنان دیگر شاهد تقلب نبوده و می توانند به پوهنزی های دلخواه شان راه بیابند.

آنها به رادیو شیبه گفتند: "در سال‌های گذشته ما شاهد این بودیم که پروسه غیر شفاف بود و نقل می شد، اما اگر وزارت تحصیلات عالی اراده داشته باشد  منی که درس خواندیم می توانم به پوهنزی دلخواه خود کامیاب شوم و هرکس پاداش زحمت خودرا خواهد گرفت."

این درحالیست که روند بایومتریک متقاضیان کانکور ولایات غور، نیمروز، لوگر، بادغیس و پنجشیر روز سه شنبه وچهارشنبه صورت گرفته و به روزهای پنج شنبه و جمعه هفته جاری امتحان کانکور شان اخذ خواهد شد.

بایو متریک متقاضیان در ولایات میدان وردگ، کاپیسا، پکتیا، خوست، پکتیکا و نورستان نیز به تاریخ ۱۵ و ۱۶ ماه حمل انجام شده و امتحانات شان به تاریخ ۱۷ و ۱۸ حمل اخذ خواهد شد.

نظیفه رحمتی – رادیو شیبه - کابل