Skip to main content
Submitted by admin on 11 March 2018

عقرب: امروز خشم و عصبانیت همچون شعله های آتش در وجودتان زبانه می کشند، پس به نفعتان است که مواظب رفتارهای اشتباهی که ممکن است در اثر این احساسات منفی اما قدرتمند، از خود بروز دهید باشید. برای پی بردن به ریشه و دلیل اصلی این احساس هر کاری که از دستتان ساخته است را انجام دهید. اگر فکر می کنید که در حقتان ظلم شده است به این موقعیت به چشم یک فرصت برای ایجاد تغییرات و به دست آوردن عدالت و برابری نگاه کنید. امروز برای فرزندان خود کمی بیشتر از همیشه وقت بگذارید! البته که شما هر کاری که از دستتان ساخته است برای آنها انجام می دهید، اما آنها به توجه و محبت بیشتری از جانب شما نیاز دارند.

عقرب
21 - حوت - 1396
امروز خشم و عصبانیت همچون شعله های آتش در وجودتان زبانه می کشند، پس به نفعتان است که مواظب
Horoscope Order
8