Skip to main content
Submitted by admin on 11 March 2018

دلو: شما در حال حاضر احساس می کنید ثبات و امنیت کافی در زندگی خود ندارید و از پشت دست آویزی می گردید که به شما احساس امنیت و آرامش را هدیه کند. امروز باید سعی کنید که نهایت صبوری خود را به کار بگیرید. شما باید یاد بگیرید که هر وقت نیاز است بدون بداخلاقی و بیقراری منتظر بمانید. اگر این توانایی خود را بالا ببرید، بعد از مدتی به این واقعیت پی خواهید برد که آن ثبات و امنیتی که در جستجویش هستید را تنها در درون خودتان پیدا خواهید کرد. امروز اگر قرار است با دوستانتان در جایی بیرون از خانه دیدار داشته باشید به شما توصیه می کنیم که خیلی زودتر از موعد راه بیفتید، در غیر این صورت در ترافیک گیر کرده و به قرارتان نخواهید رسید.

دلو
21 - حوت - 1396
شما در حال حاضر احساس می کنید ثبات و امنیت کافی در زندگی خود ندارید و از پشت دست آویزی می
Horoscope Order
11